Najszybsze gołębie kategorii C pow. 500 km                 
 ┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬─────┐ 
 │ L.p. │ Nazwisko,Imie           │Nr Sek. │ Coefficient │Konk │ 
 ├──────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤ 
 │  1 │Kowalski       Marek     │  373  │   524.51  │ 12 │ 
 │  2 │Kosiorek       Bogumił    │  279  │   931.45  │ 12 │ 
 │  3 │Budzik        Kazimierz   │  279  │  1111.92  │ 12 │ 
 │  4 │Radecki       Tadeusz    │  373  │   356.22  │  9 │ 
 │  5 │Pyczek        Jerzy     │  279  │   259.55  │  6 │ 
 │  6 │Kulewscy Marzena   Tomasz     │  278  │   335.78  │  6 │ 
 │  7 │Porębski       Szymon-Marcin │  373  │   420.58  │  6 │ 
 │  8 │Wojciechowski    Bogumił    │  279  │   482.33  │  6 │ 
 │  9 │Milczarek      Krzysztof-Dom │  373  │   686.52  │  6 │ 
 │ 10 │Węglewski      Władysław   │  278  │   756.07  │  6 │ 
 │ 11 │Pełka        Bogdan     │  279  │   64.01  │  3 │ 
 │ 12 │Jankowski      Jacek     │  373  │   66.43  │  3 │ 
 │ 13 │Kozajda       Mirosław    │  373  │   68.78  │  3 │ 
 │ 14 │Kowalski       Józef     │  278  │   94.41  │  3 │ 
 │ 15 │Czajkowski      Roman     │  278  │   181.96  │  3 │ 
 │ 16 │Górski        Zenon     │  373  │   191.62  │  3 │ 
 │ 17 │Walczak       Jarosław    │  279  │   208.08  │  3 │ 
 │ 18 │Tadeusiak      Sylwester   │  278  │   224.18  │  3 │ 
 │ 19 │Marzec        Andrzej    │  373  │   224.64  │  3 │ 
 │ 20 │Wróblewski      Augustyn    │  373  │   230.38  │  3 │ 
 │ 21 │Cichosz       Bogdan     │  373  │   234.09  │  3 │ 
 │ 22 │Kumorek       Edward     │  279  │   235.79  │  3 │ 
 │ 23 │Stodulski      Wojciech    │  279  │   261.95  │  3 │ 
 │ 24 │Matuszewski     Antoni     │  373  │   285.57  │  3 │ 
 │ 25 │Milczarski      Adam      │  373  │   293.35  │  3 │ 
 │ 26 │Korczak       Jacek     │  279  │   315.61  │  3 │ 
 │ 27 │Fudała        Tadeusz    │  279  │   343.69  │  3 │ 
 │ 28 │Kominiak       Adam      │  279  │   344.50  │  3 │ 
 │ 29 │Opłatkowski     Jan      │  278  │   378.64  │  3 │ 
 │ 30 │Myszkowski      Andrzej    │  278  │   419.66  │  3 │ 
 │ 31 │Szafarowicz     Tomasz     │  279  │   428.86  │  3 │ 
 └──────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴─────┘